Přijímací řízení 2020

16. a 18. 6. 2020 proběhlo přijímací řízení. K přijímacímu řízení byly přihlášeny čtyři projekty různého oborového a tematického zaměření. V září 2020 proběhnou přijímací zkoušky na Sapienza Università di Roma.