Germanoslavistika (CZ)

Ústavy české literatury a komparatistiky, Ústav germánských studií a slavistické ústavy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy otevřely v září 2019 nový mezinárodní doktorský program GERMANOSLAVISTIKA (STUDI GERMANICI E SLAVI) v režimu double degree, a to ve spolupráci se Sapienza Università di Roma. Tento program je založen jako integrované společné studium se zahraničními partnery podle § 47a a popř. § 81 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách v platném znění.

Program je určen pro zájemce o doktorské studium ve slavistických, bohemistických, germanistických oborech, dále v komparativní literatuře a v příslušných areálových a kulturních studiích. Základem tohoto integrovaného studia je spolupráce s odborníky na univerzitě Sapienza Università di Roma, proto je součástí kurikula pobyt v Římě a účast na společných workshopech. Kromě svého školitele doktorand získá konzultanta na partnerské univerzitě. Tento program se otevírá v českém jazyce a také v němčině a ruštině. Italština není jazykem obligatorním, neboť na partnerské univerzitě podle své orientace student využívá své jazykové kompetence spojené s oborem. Program je principiálně směřován ke srovnávacím studiím, proto je součástí studijního kurikula povinnost základních znalostí některého z jazyků germánských, a vice versa slovanských (čeština není v tomto programu privilegována – je chápána na stejné úrovni s ostatními slovanskými jazyky). Komunikační jazyk pro úřední styk může být angličtina.

Témata přijímaných studentů jsou různorodá (od lingvistických tabu po srovnávání obrazů Prahy v romantismu) a stejně tak perspektivy těchto prací (od feministické po kriminologickou). Na Sapienza Università di Roma a stejně tak na Univerzitě Karlově je široké spektrum odborníků, kteří jsou schopni projekty zaštítit a být doktorandům oporou.