Doktorský seminář od 2. února

Každé první úterý v měsíci se bude konat pro studenty oboru germanoslavistika doktorský seminář. První setkání proběhne 2. února od 17:30 a bude věnováno kurzu akademické integrity.