Stipendia za vynikající výzkumné výsledky

Komise pro vědu FF UK rozdělila studentům v podzimním termínu 2021 stipendia za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí. Výsledky najdete zde.

Žádost o toto stipendium můžete podat zde.

Stipendium „za vědecké výsledky“ (za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí):

  • podmínky stanoví čl. 5 a 13 StipŘ UK a čl. 3 a 9 PPS FF UK
  • je pro všechny stupně studia
  • zejména za vědecké publikace
  • žádá se dvakrát ročně, a to k 31. 3. a 30. 9.
  • žádosti hodnotí Komise pro vědu FF UK
  • přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední (pouze ze stipendijního fondu či z jiných zdrojů)
  • limit na akademický rok a studenta (student více studijních programů tedy nemůže čerpat limit vícekrát ročně) je 100 000 Kč