Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na německých univerzitách v roce 2024 / Call for Applications for one-month scholarships at partner German universities in 2024 for PhD students

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na měsíční stipendijní pobyty na partnerských německých univerzitách v  roce 2024 pro doktorandy a akademické a vědecké pracovníky. Akademiků se týká Universität zu Köln a Universität Hamburg.

Veškeré podrobnosti najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/zahranici/aktualni-nabidka-pro-studenty-zamestnance/meziuniverzitni-mezifakultni-smlouvy/

Uzávěrka podávání přihlášek je 5. 12. 2023

—–

Dear colleagues,

We would like to inform you about Call for Applications for one-month scholarships at partner German universities in 2024 for PhD students and academic staff. Scholarships at the Universität zu Köln and Universität Hamburg are available for academics.

All details can be found here: https://www.ff.cuni.cz/zahranici/aktualni-nabidka-pro-studenty-zamestnance/meziuniverzitni-mezifakultni-smlouvy/

The deadline for applications is 5 December 2023.